HŠSS Vrtim zdravi film

  Obavijesti         19.02.2022.
HŠSS Vrtim zdravi film

Vrtim Zdravi Film dio je globalne Nestlé inicijative pod nazivom Nestlé for healthier Kids Global Programme, kojem je cilj educirati što više djece školske dobi o važnosti pravilne prehrane i bavljenja tjelesnom aktivnošću, u svrhe stjecanja pravilnih životnih navika.

Vrtim Zdravi Film educira učenike sedmih razreda kako bi poruke usvojili tijekom životne faze u kojoj formiraju svoje stavove i ponašanja te im pomažemo da usvoje zdrave navike koje će biti dio njihovih života i u kasnijoj dobi.

 

 

šk. god.

ukupan br. škola

br. učenika 7 razreda

1

2011-2012

7

515

2

2012 - 2013

24

1.926

3

2013 - 2014

43

2.501

4

2014 - 2015

63

3.401

5

2015 - 2016

89

4.525

6

2016 - 2017

109

5.193

7

2017 - 2018

130

6.323

8

2018 - 2019

139

6.594

9

2019-2020

168

8304

 

 

ukupno

772

39.282

 

Deseta sezona Projekta okupit će ukupno oko 16000 učenika.

Projekt je odobren od strane Ministarstva turizma i sportaMinistarstva zdravstva te Agencije za odgoj i obrazovanje.

Projekt se u školskoj godini 2020./2021. isključivo provodi u skladu sa važećim Modelima i preporukama MZO za rad u osnovnim školama, te je stoga način edukacije i nastavnika i učenika prilagođen za sve aktualne modele nastave u RH.

Edukativni materijali kreirani su od strane stručnjaka nutricionizma te su usklađeni su s preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Projekt provodi Hrvatski školski sportski savez.

Promocija Nestlé kompanije i proizvoda unutar škola tijekom programa nije dozvoljena prema internim Nestlé politikama.

 2. CILJEVI PROJEKTA :

GLAVNI CILJEVI PROJEKTA SU:

 • edukacija učenika o pravilnim prehrambenim navikama
 • poticanje učenika na povećanje tjelesne aktivnosti.

SEKUNDARNI CILJEVI PROJEKTA SU:

 • unaprjeđenje znanja učenika o poboljšanju kvalitete života putem prehrane i tjelesne aktivnosti senzibilizacijom kroz sportske vrijednosti
 • poticanje okoline (roditelja, učenika i učitelja) da bude spremna na prihvaćanje i podržavanje promjena prehrambenih navika.

3. CILJANE SKUPINE

 • učenici od 13 ili 14 godina (7. razred)  oko 8000 učenika
 • učenike će se educirati o pravilnim prehrambenim navikama i poticati na bavljenje redovnim  tjelesnim aktivnostima.
 • učenici od 12 ili 13 godina (6. razred) uvodno će se informirati o Projektu VZF
 • učenici od 11 godina (5. razred) uključuju se opcionalno u Projekt VZF
 • roditelji - okolina
 • roditelji su ti koji donose odluke o kupovini, brinu o prehrani učenika, kao i o doručku učenika, obiteljsko okruženje najviše utječe na navike i ponašanje učenika.
 • škole - okolina
 • škole sudjeluju u Projektu na način da pružaju logističku podršku u provedbi projekta

4. STRUKTURA PROJEKTA

Vrtim Zdravi Film sastoji se od 4 dijela: edukacije, aktivacije, motivacije i evaluacije.

Edukativni dio temelji se na posebno kreiranoj brošuri u pdf obliku koja je  oblikovana u četiri modula (osnovne postavke pravilne prehrane, planiranje prehrane, moje tijelo i hrana, kako poboljšati prehrambene navike).Također su pripremljeni materijali za radno online okruženje u šestim i sedmim razredima   

a) Edukacija nastavnika provoditelja Projekta ( učitelji TZK, učitelji biologije i razrednici učenika sedmih razreda)

Prije nego što započnu s edukacijom, nastavnici će sudjelovati na online edukativnoj radionici putem internetskih platformi koju će voditi stručnjak nutricionist i voditelj Projekta iz HŠSS-a. Edukacija će se održati u dva dijela: Planirani termin online edukacije nastavnika je 10. studeni 2020.

I DIO provedbeni o projektu (važnost anketnih upitnika 1 i 2) edukaciju provodi liječnik iz HZJZ  

II DIO edukacija za provođenje Projekta te upoznavanje sa četiri modula:

- Osnovne smjernice pravilne prehrane;

- Planiranje prehrane;

- Kako poboljšati prehrambene navike;

- Moje tijelo i hrana

 

b) Edukacija učenika

Nakon edukacije provoditelja Projekta, nastavnici će održati predavanja učenicima u trajanju od 4 ili više školska sata svakom razrednom odjeljenju sedmih razreda. Predavanja trebaju trajati jedan školski sat. Predavanja će se održavati na satu razrednika, kao dio nastave TZK ili u terminima izvan redovite nastave, koje će odrediti ravnatelj  u skladu sa važećim i aktualnim modelima nastave u školama na području svoje županije.

Nastavnici mogu uključiti u edukaciju i ostale nastavnike koji su voljni surađivati na projektu na razini svake škole zasebno: nastavnici biologije i kemije, razrednici, nastavnici likovne umjetnosti i sl.

Edukacija učenika (četiri sata) mora se održati u vremenskom periodu od 10. studenoga 2020. do zaključno 20 travnja 2021.

 c) Edukacija učenika

Uvodno predavanje o Projektu VZF opcionalno započinje u petim razredima uvodnim predavanjem o Projektu te se nastavlja u šestim razredima na način da kroz 2 školska sata nastavnici započnu sa informiranjem učenika o važnosti pravilne prehrane i redovite tjelesne aktivnosti.

d) Edukacija i informiranje roditelja

Roditeljski sastanci kao dio u projektu :Cilj je započeti sa informiranjem roditelja putem informativnog letka, koji će biti podijeljen na roditeljskim sastancima šestih i sedmih razreda o uvodu/ provođenju Projekta  VZF u razrednom odjeljenju odnosno školi. Nastavnici će, u suradnji s razrednicima šestih i sedmih razreda, u sklopu roditeljskih sastanaka tijekom školske godine organizirati kratku edukaciju i informiranje roditelja i o krajnjim rezultatima Projekta.

Projekt će biti medijski praćen te će se za potrebe intervjua za radio i tv sa nastavnicima i učenicima dati detaljne upute.

Sadržaj kreiran za potrebe projekta može se objavljivati u medijima (tisak, TV, Facebook, Youtube, web stranice).

Svi materijali potrebni za provedbu Projekta (prezentacije, brošure, edukativna igra, anketni upitnici, majice, letci) osigurani su učenike sedmih razreda te će biti dostavljeni na adrese škola i na ime i prezime nastavnika koji provode projekt u svojoj školi.

Prema dostavljenim podacima ŽŠSS-a i HŠSS-u o broju učenika u sedmim razredima ( ukupan broj) distribuciju materijala na škole organizirati će tvrtka Nestlé na adrese škola koje su u Projektu najkasnije do 01.prosinca 2020.

 

Aktivacija učenika postiže se na nekoliko načina. Jedan od načina je kroz aktivno sudjelovanje u edukativnoj igri, dok je drugi mogućnost natjecanja u jednoj od kategorija.

Nestlé će osigurati nagrade za najbolje sudionike projekta Vrtim zdravi film u kategorijama s obzirom na situaciju i trenutne mjere vezane uz Pandemiju COVID 19 nagrade će se osigurati prema slijedećim kriterijima:

 

 1. najbolja škola u RH u znanju – najveći postotak porasta znanja / razlika u anketi 1 I 2 – prenosivi kompjuter –laptop.
 1. najbolja škola u RH u znanju – najveći ukupni postotak znanja ostvaren u školi nakon ankete 2- foto kamera.
 1. najbolja škola koja će poslati najbolji završni Izvještaj o provedbi projekta  uz popratne materijale provedbe projekta – sportska oprema (lopte, rekviziti).

       Nagrade 1 i 2 kategorije temelje se na finalnoj Evaluaciji i Izvještaju HZJZ.

O svim rezultatima sve će škole biti pravodobno obavještene.

 

Aktivnosti edukativnog sadržaja o pravilnoj prehrani i usmjerenoj tjelesnoj aktivnosti sa ciljem poboljšanja i održavanja dobrog zdravstvenog stanja učenika održavati će se na Završnicama Državnih prvenstava ŠSD iz sportova koji su u organizaciji HŠSS-a, posebice za 5 i 6 razrede u skladu sa Vremenikom  školskih sportskih natjecanja HŠSS za školsku godinu 2020./2021.

Evaluacija se provodi prije i nakon edukacije učenika sedmih razreda.

Na prvom satu, prije početka prvog predavanja provodi se Anketni upitnik 1.

Na zadnjem edukativnom predavanju, po završetku predavanja, provodi se Anketni upitnik 2.  

Rezultati anketa biti će javno objavljeni. Vrtim Zdravi Film biti će medijski popraćen.

Ankete će se provoditi online putem te ih isključivo popunjavaju učenici sedmih razreda.  

 

5. DODATNE INFORMACIJE

 

a) Pravo sudjelovanja u Projektu imaju učenici šestih i sedmih razreda osnovnih škola/ustanova Republike Hrvatske. Učenici koji će sudjelovati u Projektu moraju posjedovati sve zakonom potrebne suglasnosti zakonskog zastupnika za sudjelovanje učenika u Projektu te za korištenje u svim medijima fotografija učenika, odnosno sve zakonom potrebne suglasnosti zakonskog zastupnika da se svi materijali učenika nastali za potrebe Projekta mogu, neograničeno i bez naknade, koristiti u promotivne svrhe istog od strane HŠŠS-a i tvrtke Nestle Adriatic. Navedene suglasnosti Škola/ustanova dužna je dostaviti HŠSS-u na zahtjev.

 

b) Natjecanja Škola/ustanova

U sklopu Projekta provoditi će se natjecanje među Škola/ustanovama u kategorijama najbolja škola u  RH u znanju – najveći postotak porasta znanja / razlika u anketi 1 i 2.

Najbolja škola u RH u znanju – najveći ukupni postotak znanja ostvaren u školi nakon ankete.

Najbolja škola koja će poslati najbolji završni Izvještaj o provedbi projekta  uz popratne materijale provedbe projekta.

Povjerenstvo za dodjelu nagrada prema kategorijama uključuje predstavnike HŠSS-a tvrtke Nestle i HZJZ.

Škole/ustanove koje budu najbolje u navedenim kategorijama osvajaju nagrade u visini od 2.000,00 kn (prijenosno računalo, sportska oprema, video oprema).

c) Nagrade

Nastavnici koji provode edukaciju biti će nagrađeni bonom u iznosu od 700,00 kn za kupnju sportske opreme. Dodatno će svi nastavnici koji sudjeluju u Projektu dobiti Certifikat o sudjelovanju u Projektu koje su temelj za vrednovanje i napredovanje u struci Agencije za odgoj i obrazovanje kada je riječ o stručnom usavršavanju.

Rokovi:

 

Odabir Škola/ustanova provoditi će Tajnici ŽŠSS te će popis odabranih dostaviti HŠSS-u, najkasnije do 20. listopada 2020. godine.

Planirani termin online edukacije nastavnika za provođenje Projekta je 10. studeni 2020.

Edukacija učenika i evaluacija učenika provodi se u razdoblju od 10. studenoga 2020. do  zaključno 20. travnja 2021.

Anketni listići 1 i 2 moraju biti ispunjeni do najkasnije do 20. travnja 2021., radi daljnje obrade u HŠSS-u i HZJZ.

Bonovi nastavnicima biti će podijeljeni po završetku Projekta i  prema dostavljenom završnom Izvještaju nastavnika koji provode projekt, najkasnije do kraja školske godine 2020./2021. Izvještaje prikupljaju ŽŠSS-i i dostavljaju HŠSS-u.

Nagrade Nestlé za najbolje sudionike projekta Vrtim zdravi film u kategorijama biti će dostavljene na škole do kraja školske godine 2020./2021.  

 

Kontakt osoba za provođenje Projekta je:

 

Martina Miklečić - viši savjetnik za programe zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti

Hrvatski školski sportski savez

Buzinski prilaz 2, 10010 Zagreb, Hrvatska

mob: 095 222 65 70

tel: 01 6126 145

fax: 01 6126 141

FB: www.facebook.com/hrvatski.skolski.sportski.savez

web: www.skolski-sport.hr

 

Stručni edukacijski skup, održan je 14. studenog 2020. u prostorijama Hrvatskog školskog sportskog saveza u online okruženju preko ZOOM platforme i YT kanala HŠSS-a.

Webinar „Vrtim zdravi film“ okupio je voditelje projekta „Vrtim zdravi film“ iz 175 škola s područja Republike Hrvatske, iz svih županija na još jednoj edukaciji za novu jubilarnu 10. sezonu Projekta.

 

 

Uz poštivanje svih važećih epidemioloških mjera Webinar „Vrtim zdravi film“ otvorili su predsjednik HŠSS-a, g. Nikola Perković, prof. i Glavni tajnik dr. sc. Ivan Dujić. Srdačno su se zahvalili ravnateljima, učiteljima TZK i ostalim učiteljima koji su u prošlogodišnjoj sezoni Projekta „Vrtim zdravi film“ uz sve izazove školske godini 2019./2020. uspješno proveli Projekt. Voditelji su odlično odradili Projekt u online okruženju te edukaciju prilagodili novonastalim uvjetima. Putem PPT osigurali su kvalitetnu i kontinuiranu provedbu edukacije učenika šestih i sedmih razreda i njihovih roditelja. Projekt je educirao i okupio 13.763 učenika u Republici Hrvatskoj.

Gospođa Koraljka Novina Brkić, ing. nutr. prezentirala je trendove o pravilnoj prehrani i tjelesnoj aktivnosti učenika sedmih razreda koji također provode inačicu Nestlé for healthier Kids Global Programme u susjednim državama. Rezultati su bili prezentirani na Regionalnoj konferenciji „Savez za zdraviju budućnost“ koja je održana 30. rujna 2020. 

NAGRADE ŠKOLAMA ZA SEZONU 2019./ 2020. - VZF POVJERENSTVO

 1. najbolja škola u RH u znanju – najveći postotak povećanja znanja / razlika u anketi 1 i 2 prijenosno računalo-laptop

OŠ REČICA iz mjesta Rečica  KARLOVAČKA ŽUPANIJA        

ZRINKA LOVROVIĆ, prof.

 

 1. najbolja škola u RH u znanju – najveći ukupni postotak znanja ostvaren u školi nakon ankete 2- foto kamera.  

OŠ VISOKO  iz mjesta Visoko  VARAŽDINSKA ŽUPANIJA     

MARINA ŽGANEC LIPIĆ, prof.

 

 1. najbolji Izvještaj voditelja VZF  uz popratne materijale provedbe projekta – sportska oprema (lopte, rekviziti). 

 

OŠ  ŠEMOVEC iz mjesta Šemovec Bartolovečki VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

 

DAMIR POPOVIĆ, prof.

 

ZAHVALJUJEMO SVIM SUDIONICIMA KOJI SU BILI UKLJUČENI U ONLINE EDUKACIJU I ŽELIMO VAM PUNO USPJEHA U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.

 

PROJEKT „VRTIM ZDRAVI FILM“ sezona 2020./2021.

Poštovane voditeljice i voditelji projekta „Vrtim zdravi film“,

Na web stranicama HŠSS-a dostupne su Vam PPT prezentacije s radnim materijalima za lakše održavanje edukacije u online okruženju u kojem se sada odvija nastava za učenike od petog do sedmog razreda. Brošura u PDF obliku biti će također dostupna na web stranicama HŠSS-a.

Materijali za edukaciju sastoje se od 5 kratkih PPT prezentacija prema poglavljima iz brošure, te na kraju svakog modula dolazi kratak osvrt s pitanjima. Pitanja na kraju svake prezentacije služe za aktivaciju učenika i njihovo promišljanje o temi iz prezentacije i omogućava lakše ponavljanje usvojenog sadržaja.

 ON LINE ŠKOLA I. DIO - OSNOVNE POSTAVKE PRAVILNE PREHRANE

ON LINE ŠKOLA II. DIO - GRUPE NAMIRNICA I HRANJIVE TVARI

ON LINE ŠKOLA III.DIO - PLANIRANJE PREHRANE

ON LINE ŠKIOLA IV. DIO - ENERGIJA

ON LINE ŠKOLA V. DIO - TJELESNA AKTIVNOST

Podsjećamo Vas, ako niste uspjeli riješiti Anketni upitnik 1 sa učenicima sedmih razreda da isto odradite do kraja mjeseca siječnja 2021. Nakon navedenog roka Anketni upitnik 1 biti će zaključan od strane HZJZ-a.

Anketni upitnik 2 biti će Vam dostavljen na Vaše e-mail adrese preko Vaših županijskih tajnika već krajem veljače 2021.

Ljubazno Vas molimo da se za eventualna pitanja, nejasnoće, poteškoće, informacije, sugestije i ostalo, obratite voditeljici projekta „Vrtim zdravi film“.

Martina Miklečić - viši savjetnik za programe zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti

Hrvatski školski sportski savez

Buzinski prilaz 2, 10010 Zagreb, Hrvatska

mob: 095 222 65 70

tel: 01 6126 145

e-mail: martina.miklecic@skolski-sport.hr

 

 POPIS ŠKOLA KOJE SU UKLJUČENE U PROJEKT ŠKOLSKE GODINE 2020./2021.

 

 PROJEKT VRTIM ZDRAVI FILM - 2020./2021.

(hšss)

Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje.